Co Biblia mówi na temat Maryi?

W Polsce kult Maryjny nie jest niczym zaskakującym, ani marginalnym. Obrazy, ikony i rzeźby Maryi są w większości domów, na rogach ulic, czy też w kościołach katolickich. Gdy oferuję modlitwę lub rozmowę o Bogu, szczególnie kobietom po 60-tce, słyszę od nich, że słuchają Radia Maryja, modlą się na różańcu i nie potrzebują modlitwy. Jednak w samym kościele katolickim, który nadał wysoką rangę kultowi Maryi, istnieje wiele dyskusji na jej temat i tego jaki stosunek powinien mieć do niej wierzący.

Maryja w Biblii

Maryja w biblii występuje czynnie w 14 fragmentach dotyczących 8 sytuacji (4 ewangelie powtarzają niektóre opisy). Na tle innych postaci i wydarzeń można śmiało stwierdzić, że jest to bardzo mało. Z postaci nowotestamentowych biblia mówi najwięcej o Jezusie Chrystusie i długo długo o nikim. Dużo więcej niż o Maryi przeczytamy na przykład o Apostole Piotrze, Janie,  czy też Pawle, którego działaniu przeznaczono dużą część Dziejów Apostolskich.

Sytuacje, w których pojawia się Maria, matka Jezusa:

  • fragmenty wokół narodzin
  • obrzezanie Jezusa
  • gdy Pan Jezus został w świątyni jako dziecko
  • interwencja Maryi z rodziną wobec działalności Pana Jezusa
  • wesele w Kanie Galilejskiej
  • nagana Pana Jezusa wobec kobiety chwalących Maryję
  • gdy Pan Jezus wskazuje Janowi, że Maryja odtąd jest jego matką
  • Wspomnienie, że Maryja trwała wśród uczniów po Zmartwychwstaniu

Czego o Maryi nie znajdziemy w biblii:

a) w biblii nie znajdziemy wobec Maryi tytułu „Matka Boża”, „Matka Boska”, a tym bardziej „Bozia”. Jest ona nazywana matką Jezusa Chrystusa, a on sam zwraca się do niej w w całej biblii w dwóch fragmentach, mówiąc „kobieto”.

b) w biblii nie znajdziemy fragmentów mówiących o tym, że była dziewicą przez całe życie. Wręcz przeciwnie kilka fragmentów wskazuje raczej na fakt obcowania później z Józefem i posiadaniem większej ilości potomstwa.

c) w biblii nie znajdziemy fragmentu mówiącego o wniebowstąpieniu Maryi. W ten sposób w biblii zostali wzięci do nieba Henoch, Mojżesz oraz Jezus Chrystus.

d) w biblii nie znajdziemy fragmentu mówiącego o tym, że Maryja została poczęta wolna zmazy pierworodnej (przeczytaj czym jest grzech pierworodny). W biblii tylko Jezus został poczęty bez zepsutej grzechem natury, ponieważ począł się z Ducha Świętego, a nie z człowieka. Dzięki temu, że wytrwał do końca bez grzechu i w posłuszeństwie Bogu, Jego ofiara była doskonała i piekło, ani śmierć nie mogły nad nim zapanować.

Podsumowując

Biblia jako jedyne rzetelne źródło prawdy o Bogu i zbawieniu nie wskazuje nigdzie szczególnej roli Maryi. Zachęcam Cię czytelniku do rozeznania tematu samemu w biblii i w modlitwie.

Może Ci się również spodoba