Transport gazu ziemnego

Po wydobyciu gazu ziemnego musi on zostać przetransportowany do różnych miejsc w celu przetworzenia, przechowywania, a następnie ostatecznie dostarczony do odbiorcy końcowego. Gaz ziemny może być transportowany drogą lądową rurociągiem lub drogą wodną statkiem. Większość światowego gazu ziemnego dostarczana jest rurociągami. Duże sieci rurociągów szybko dostarczają gaz ziemny na lądzie do głównych zakładów przetwórczych i odbiorców końcowych.

Ta złożona sieć obejmuje trzy rodzaje rurociągów wzdłuż trasy transportowej. System rurociągów zbiorczych – system zbiorczy obejmuje niskociśnieniowe małe rurociągi transportujące surowy gaz ziemny z głowicy odwiertu do zakładu przetwórczego. System rurociągów wewnątrzstanowych/międzystanowych — rurociągi można sklasyfikować jako wewnątrzstanowe lub międzystanowe. Ich charakterystyka techniczna i operacyjna jest zasadniczo zbliżona i oba mają ten sam cel: transport gazu ziemnego z zakładu przetwórczego do miejsc jego zużycia. System gazociągów dystrybucyjnych – system gazociągów dystrybucyjnych ma na celu dostarczanie gazu do odbiorców końcowych.

Gaz ziemny musi być pod wysokim ciśnieniem, aby mógł przemieszczać się wzdłuż rurociągu. Aby zapewnić utrzymanie ciśnienia gazu ziemnego, wzdłuż rurociągu rozmieszczone są w odstępach stacje sprężarek. Gaz ziemny trafia do tłoczni, gdzie sprężany jest przez turbinę, silnik lub silnik. Stacje pomiarowe są również instalowane w całej sieci rurociągów w celu monitorowania ciśnienia, przepływu i wycieków. Tam, gdzie gazu ziemnego nie można dostarczyć drogą lądową, można go skroplić i dostarczyć statkiem. Jeśli są zainteresowani państwo ofertą dostarczania gazu gazownik Wrocław jest w stanie udzielić państwu informacji. Po dostarczeniu gazu do państwa mieszkania warto skorzystać z usługi montaż płyty gazowej Wrocław.

W porównaniu z gazociągami transport skroplonego gazu ziemnego (LNG) jest preferowany w transporcie międzynarodowym, ponieważ gaz ziemny w postaci płynnej zajmuje mniej objętości, co ułatwia transport i magazynowanie. Infrastruktura LNG obejmuje gazociąg prowadzący nad morze, zakład skraplania gazu, magazyny oraz terminal LNG do wysyłki. Po skropleniu i przetransportowaniu w obszar zapotrzebowania, LNG wraca do postaci gazowej w instalacjach regazyfikacji terminalu. Gaz ziemny można również przechowywać do późniejszego wykorzystania.

Ponieważ gaz ziemny jest zwykle produkowany w odległych regionach z dala od obszarów o dużym zapotrzebowaniu na gaz, transport gazu ziemnego jest krytyczną częścią przemysłu gazu ziemnego.

Istnieje kilka obaw związanych z transportem gazu ziemnego. Poważnym problemem są przecieki. Metan jest wysoce łatwopalny; niewykryte wycieki mogą prowadzić do wypadków i wybuchów. Ponadto gaz ziemny to przede wszystkim metan, silny gaz cieplarniany. Niewykryte wycieki rurociągów gazu ziemnego mogą przyczynić się do zmian klimatycznych. Istnieją również obawy dotyczące rurociągów przecinających obszary wrażliwe pod względem środowiskowym, na przykład w delikatnych siedliskach przyrodniczych, w pobliżu społeczności i w pobliżu warstw wodonośnych. Wreszcie niektórzy ekolodzy twierdzą, że inwestycje w rurociągi gazu ziemnego i infrastrukturę LNG wspierają zależność od paliw kopalnych, czyniąc gaz ziemny mniej paliwem pomostowym, a bardziej stałym źródłem energii

Może Ci się również spodoba