Niekonwencjonalne rodzaje gazu ziemnego

Gaz ziemny jest jednym z najpopularniejszym paliw kopalnych na świecie. Jego eksporterem są największe światowe potęgi gospodarcze, takie jak Stany Zjednoczone czy Rosja. Wraz z biegnącym wzrostem zapotrzebowania na ten surowiec, jego sposoby wydobycia również podlegają coraz większej dywersyfikacji. Niekonwencjonalne źródła wydobycia tego gazu są coraz łatwiej dostępne pod względem wydobycia oraz przetwarzania tego surowca. Oto lista niekonwencjonalnych źródeł, z których wydobywany jest gaz ziemny, który następnie trafia do instalacje gazowe Wrocław. Porównamy również czym różnią się zasoby oraz rezerwy gazu ziemnego.

  • Tight Sands Gas jest uwięziony w piaskowcu i węglanie, który ma bardzo niską przepuszczalność, co ogranicza jego zdolność do wypływania na powierzchnię.
  • Metan z pokładów węgla jest absorbowany przez stałe cząstki węgla w węglu i wydobywany z kopalń węgla, zwykle poprzez usuwanie wody ze zbiornika.
  • Gaz łupkowy powstaje w skale łupkowej o niskiej przepuszczalności i jest uwięziony w cząstkach gliny lub w małych porach i mikropęknięciach w skale.
  • Metanohydraty odnoszą się do formy porowatego lodu, który zatrzymuje cząsteczki metanu, głównego składnika gazu ziemnego. Złogi hydratów zwykle występują głęboko pod wieczną zmarzliną Arktyki i pod dnem oceanu. 1 m3 hydratu gazu uwalnia 164 m3 gazu ziemnego po wydobyciu.

 

Zasoby a rezerwy gazu ziemnego 

Zasoby to szacunkowe ilości gazu ziemnego – odkryte lub nieodkryte. Szacunki odkrytych zasobów to ilości gazu w znanych złożach, które mogą być oddalone od istniejących rurociągów i rynków. Nieodkryte zasoby to szacunki oparte na danych geologicznych dotyczących objętości gazu, które uważa się za możliwe do wydobycia w obecnych lub przewidywanych warunkach techniczno-ekonomicznych. Rezerwy gazu ziemnego charakteryzują się wysokim stopniem pewności co do ilości możliwych do wydobycia w istniejących warunkach technologicznych i ekonomicznych. Rezerwy są dostępne za pośrednictwem istniejących rurociągów i rynków. Dzięki szacunkowo dużym zasobom gazu ziemnego gazownik Wrocław może świadczyć wysokiej jakości usługi na terenie Wrocławia oraz okolic.

Może Ci się również spodoba